22 Şubat 2009 Pazar

Listenin kopyasını almak

Python da her eşitlik referans gösterir. Bu iddalı lafın anlamını şöyle ifade edeyim.
Örneğin şekildeki gibi bir liste = başka bir liste şeklinde kopya almaya çalıştığınızda şöyle bir gariplik (aslında güzellik) ile karşılaşırsınız.

>>> a = ["a","b","c"]
>>> b = a
>>> b.append("d")
>>> print a, b
['a', 'b', 'c', 'd'] ['a', 'b', 'c', 'd']


Nesnelere gelince yine aynı mantık, nesne = başkabirnesne dediğinizde referans göstermiş oluyorsrunuz :


>>> class obj:
... def __init__(self):
... self.counter = 0
... def inc(self):
... self.counter += 1
...
>>> a = obj()
>>> b = a
>>> a.inc()
>>> print a.counter
1
>>> print b.counter
1


Bir nesnenin ya da değişkenin kopyasını almak istediğinizde çeşitli yöntemler var, sanırım verilerin (list, tuple, dict vs) kopyasını alırken karşılaştığım en yakışıklı yöntem şu :

>>> a = ["a","b","c"]
>>> b = list(a)
>>> print a , b
['a', 'b', 'c'] ['a', 'b', 'c']
>>> a.append("d")
>>> print a, b
['a', 'b', 'c', 'd'] ['a', 'b', 'c']


Peki bir nesnenin kopyasını almak istiyorsak? bunun için copy adında bir modül yapmışlar :

>>> class obj:
... def __init__(self):
... self.counter = 0
... def inc(self):
... self.counter += 1
...
>>> a = obj()
>>> from copy import copy
>>> b = copy(a)
>>> a.inc()
>>> b.inc()
>>> b.inc()
>>> b.inc()
>>> print a.counter, b.counter
1 3
Eğer copy modülünden deepcopy fonksionunu import eder kullanırsak, nesneyi özyinelemeli olarak kopyalıyormuş. Herkese iyi hafta sonları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme