9 Eylül 2008 Salı

Düzenli İfadelelerde Kullanılan Karakterler

"."
Nokta, normal modda iken yeni satır karakteri hariç herhangi bir karakter demektir.

"^"
Çıkma işareti, karakter katarının başlangıcını eşleştirmeye çalışır.

"$"
Dolar işareti, metnin sonunu veya metin birden fazla satırdan oluşuyorsa yeni satır karakterinden önceki bölümü eşleştirmeye çalışır.

"*"
kendisinden önce gelen karakterin (ya da grubun) 0 yada daha çok kere tekrarlandığını anlatır.

"+"
kendisinden önce gelen karakterin (ya da grubun) 1 ya da daha çok kere tekrarlandığını anlatır.

"?"
kendisinden önce gelen karakterin (ya da grubun) 0 ya da 1 kere tekrarlandığını anlatır.

"{sayı}"
kendisinden önce gelen karakterin (ya da grubun) sayı kere tekrarlandığını anlatır.

"{sayı1,sayı2}"
kendisinden önce gelen karakterin (ya da gurubun sayı1 den sayı2 ye kadar kere tekrarlanacağını anlatır.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme