11 Eylül 2008 Perşembe

String Methods

Not:[] içerisinde verilen parametreler isteğe bağlı olduğunu gösterir. Yani o parametreleri girmesek de fonksiyonumuz çalışır.

capitalize()
Bu fonksiyon stringimizin ilk harfini büyültmeye yarar.

In [3]: isim="deniz"
In [4]: isim.capitalize()
Out[4]: 'Deniz'


center()
Kullanımı center(genislik[doldurulacak karakter]) şeklindedir. Stringimizi belirttiğimiz genişlikte ortalar.

In [46]: isim="Deniz"
In [47]: isim.center(5)
Out[47]: 'Deniz'

Sanki hiç bir şey olmamışa benziyor ???
Birde sıradaki örneğimize bakalım.

In [48]: isim.center(10)
Out[48]: ' Deniz '

İlk örnekte zaten Deniz 5 karakterden oluştuğu için bize bir değişiklik yansımadı. Genişlik değerini belirtirken stringin uzunluğunuda dikkate almanızda fayda var.

Burda da isteğe bağlı parametre ile kullanalım. Kullanmadığımız taktirde ortalamak için boşluk karakteri kullanılıyor.

In [49]: isim.center(10,"-")
Out[49]: '--Deniz---'

count(karakter,[başlangıç[,bitiş])
Karakter veya karaterler ile aradığımız karakterden stringimiz içinde kaç adet olduğumu öğrenmeye yarar.

In [53]: isim2="Şemsi paşa pasajında bir şemsiyeci"
In [54]: isim2.count("paşa") #Pasajda kaç paşa olduğunu saydırıyoruz :)
Out[54]: 1
In [55]: isim2.count("i")
Out[55]: 4

In [61]: isim2.count("i",20,35) #20. karakterden 35. karaktere kadar kaç adet i harfi olduğunu sayıyor.
Out[61]: 2


endswith(karakter[baslangic[,bitis]])
Stringin karakter(ler) ile belirttiğimiz değerle bitip bitmediğini kontrol eder.

In [67]: isim2.endswith("yeci")
Out[67]: True
In [68]: isim2.endswith("yei")
Out[68]: False

Python 2.5 ile birlikte karakter yerine tüpte kullanabiliriz.

In [86]: import string
In [87]: cumle="Bu cumle noktalama isaretiyle mi biticek ?"
In [88]: noktalama=tuple(string.punctuation)
In [89]: cumle.endswith(noktalama)
Out[89]: True

Tüpler ile çalışma mantığı String tüpün içerisinde bulunan değerlerden herhangi biriyle mi bitiyor şeklindedir.

find(karakter[bas[,bitis]])
Stringimizin içinde karakterin olup olmadığını kontrol eder. Eğer var ise ilk bulduğunun indeksini döndürür. Yoksa -1.

In [115]: cumle="cumle icinde karakter ariyoruz"
In [116]: cumle.find("i")
Out[116]: 6
In [117]: cumle.find("kara")
Out[117]: 13
In [118]: cumle.find("p")
Out[118]: -1

islower(),isupper()
String içerisindeki tüm harflerin büyük ya da küçük olduğunu kontrol eder. Eğer bir tane bile küçük harf varsa False değeri döndürür.

In [124]: cumle
Out[124]: 'cumle icinde karakter ariyoruz'
In [125]: cumle.islower()
Out[125]: True
In [126]: cumle=cumle + "Buyuk harf ekledim bir tane"
In [127]: cumle
Out[127]: 'cumle icinde karakter ariyoruzBuyuk harf ekledim bir tane'
In [128]: cumle.islower()
Out[128]: False

isdigit()
Karakterlerin sayisal olup olmadığını kontrol eder. Birisi bile sayisal değilse False değeri döndürür.

In [130]: cumle = "1453 4151 15151251 1"
In [131]: cumle.isdigit()
Out[131]: False
In [132]: cumle = "14534151151512511"
In [133]: cumle.isdigit()
Out[133]: True

join(seri)
Biraz yaratıcılıkla beraber çok fazla işinize yarayacak bir fonksiyon.
Anlamak için örnekleri inceleyip kendinizde bir kaç deneme yapınız.

In [170]: c="Python ogreniyorum"
In [171]: d=c.join("''")
In [172]: print d
'Python ogreniyorum'

Yukarıda ki örnekteki gibi kullanım pek fazla olmamaktadır. Fakat sıradaki örnek çok işinize yarayabilir.

In [183]: isimler
Out[183]: ['deniz', 'gokmen', 'mirat', 'huseyin']
In [184]: " ".join(isimler)
Out[184]: 'deniz gokmen mirat huseyin'

In [185]: ";".join(isimler)
Out[185]: 'deniz;gokmen;mirat;huseyin'
In [186]: "-".join(isimler)
Out[186]: 'deniz-gokmen-mirat-huseyin'


lower(),upper()
Stringin içindeki tüm karakterleri büyültmeye ve küçültmeye yarar.

In [191]: cumle="BUYUK HarFLerDEN OluSaN Bir cUmlE"
In [192]: cumle.lower()
Out[192]: 'buyuk harflerden olusan bir cumle'
In [193]: cumle.upper()
Out[193]: 'BUYUK HARFLERDEN OLUSAN BIR CUMLE'


strip(),lstrip(),rstript()
strip() fonksiyonu string içerisinde sağdan ve soldan istediğimiz karakterleri çıkartmaya yarar. Eğer parantez içerisinde bir değer belirtilmemişse boşlukları çıkartır. Aşağıda ki örnekleri iyice inceleyip ne olup bittiğini anlamaya çalışın.

In [202]: 'www.python.com'.strip('cmow')
Out[202]: '.python.'
In [203]: 'www.python.com'.strip('cmow.')
Out[203]: 'python'

In [204]: 'www.python.com'.strip('cmow.n')
Out[204]: 'pyth' #"n" karakterini ekleyince "o" nunda gittiğine dikkat ediniz.

In [205]: 'www.python.com'.strip('cmowp.n')
Out[205]: 'yth'

In [206]: 'www.python.com'.strip('cmop.n')
Out[206]: 'www.pyth' #"w" silinince baştan bir eksiltme yapmadığına dikkat ediniz.


Şimdide lstrip ve rstrip kullanımına 2 örnek

In [208]: 'www.python.com'.lstrip('.w')
Out[208]: 'python.com'

In [209]: 'www.python.com'.rstrip('.omc')
Out[209]: 'www.python'

replace(eski,yeni[,sira])
String içerisindeki değeri değiştirmek için kullanırız. eski ile verilen karakterleri yeni ile değiştirir.

In [210]: a='www.python.com'

In [211]: a.replace('w','v')
Out[211]: 'vvv.python.com'

In [212]: a.replace('w','v',2)
Out[212]: 'vvw.python.com'

In [213]: a.replace('y','i')
Out[213]: 'www.pithon.com'

In [215]: a.replace('yth','it')
Out[215]: 'www.piton.com'


Sık kullanılan bazı string methodlarını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Methodlar hakkında ayrıntılı bilgi için "print string.method.__doc__" (örn: print a.replace.__doc__) burada anlatılmayan diğer string methodları için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme