22 Ağustos 2008 Cuma

Gtk - TextView nesnelerine genel bakış

TextView çok satırlı metin düzenleme işlemlerinde kullanılan bir alettir.

TextBuffer, TextView ile gösterilen metni barındıran taşıyıcıdır.

TextIters, TextBuffer içinde 2 karakter arasında kalan alanı içerir (rö? Sanırım text editörlerdeki seçim şeysi gibi). TextIter aletleri TextBuffer içindeki metin değiştirilene kadar geçerlidir. Bu alet TextBuffer aletleri ile baş edebilmek için kullanılan en önemli alettir.

TextMarks, TextBuffer değiştirildiğinde , içindeki pozisyonları korumak için kullanılır. Bir Mark TextIter gibi 2 karakter arasındaki alanı içerir. Fakat TextBuffer değiştiğinde kendini korur. TextMark'lar anonim yada isimlendirilerek kullanılabilirler. Her TextBuffer öntanımlı olarak isimleri insert ve selection_bound adında 2 adet TextMark'a sahip olarak yaratılır.

TextTags, TextBuffer içinde belli bir alan içerisindeki metin içerisinde değiştirilebilir özellikleri betimler.Her TextBuffer o buffer içinde geçerli tagları taşıyan TextTagTable'a sahiptir. Bı TextTagTable'lar genelliği sağlamak için TextBuffer'lar arasında paylaşılabilir.

Bundan sonraki yazılarda bu bahsi geçen nesneleri tek tek inceleyeceğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme