23 Ağustos 2008 Cumartesi

Liste metodları

append

Yazım
ListObject.append(nesne)
Açıklama
Liste sonuna bir nesne ekler, nesne string yada integer olabilir.
Örnek:
>>> meyveler.append('karpuz')
>>> print meyveler
['elma','armut','limon','karpuz']

count

Yazım
ListObject.count(nesne)
Açıklama
Verilen nesnenin listede kaç adet olduğunu döndürür , nesne string yada integer olabilir.
Örnek
>>> print meyveler.count('karpuz')
1

extend

Yazım
ListObject.extend(taşıyıcı)
Açıklama
Listeyi verilen taşıyıcıdaki elemanlarla genişletir, taşıyıcı tüp yada liste olabilir.
Örnek>>> eklenecekler = ('portakal','mandalina','muz')
>>> meyveler.extend(eklenecekler)
>>> print meyveler
['elma', 'armut', 'erik', 'limon', 'karpuz', 'portakal', 'mandalina', 'muz']

index

Yazım
ListObject.index(nesne)
Açıklama
Nesnenin liste içerisinde kaçıncı eleman olduğunu döndürür. eğer verilen eleman listede yoksa hata mesajı döndürür. nesne string yada integer olabilir.
Örnek
>>> print meyveler.index('erik')
>>> 2

insert

Yazım
ListObject.insert(sıra,nesne)
Açıklama
Listenin belirlenen sırasına nesneyi ekler. Verilen sıradan sonraki elemanlar ileri ittirilir. Nesne integer yada string olabilir.
Örnek>>> print meyveler
['elma', 'armut', 'erik', 'limon', 'karpuz', 'portakal', 'mandalina', 'muz']
>>> meyveler.insert(2,'kiraz')
>>> print meyveler
['elma', 'armut' ,'kiraz', 'erik', 'limon', 'karpuz', 'portakal', 'mandalina', 'muz']

pop

Yazım
ListObject.pop()
Açıklama
Listenin sonundan bir eleman döndürür ve o elemanı siler. Bu özellik append() ile birlikte kullanıldığında listelerin stack gibi kullanılabilmesini sağlar.
Örnek>>> sonelelman = meyveler.pop()
>>> print soneleman
muz
>>> print meyveler
['elma', 'armut' ,'kiraz', 'erik', 'limon', 'karpuz', 'portakal', 'mandalina']

gördüğünüz gibi soneleman değişkeni meyvelerin son elemanı olan muz oldu ve meyveler listesi bir eksildi.

remove

Yazım
ListObject.remove(eleman)
Açıklama
Listede verilen elemanı arar bulduğu ilk eşleşmeyi siler. Eğer verilen eleman listede yoksa hata döndürür.
>>>meyveler.append('elma')
>>> print meyveler
['elma', 'armut' ,'kiraz', 'erik', 'limon', 'karpuz', 'portakal', 'mandalina', 'elma']
>>> # şu anda listede 2 adet elma var
>>> meyveler.remove('elma')
>>> print meyveler
['armut' ,'kiraz', 'erik', 'limon', 'karpuz', 'portakal', 'mandalina', 'elma']
>>> meyveler.remove('elma')
>>> print meyveler
['armut' ,'kiraz', 'erik', 'limon', 'karpuz', 'portakal', 'mandalina']

reverse()

Yazım
ListObject.reverse()
Açıklama
Listedeki elemanların sırasını tersine çevirir.['armut' ,'kiraz', 'erik', 'limon', 'karpuz', 'portakal', 'mandalina']
Örnek>>> print meyveler
['armut' ,'kiraz', 'erik', 'limon', 'karpuz', 'portakal', 'mandalina']
>>> meyveler.reverse()
>>> print meyveler
['mandalina', 'portakal', 'karpuz', 'limon', 'erik', 'kiraz', 'armut']

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme